tessellation

eller tessellering – täckande av en yta med geometriska figurer. Ingen överlappning och inga luckor är tillåtna. Det ska vara identiska figurer eller kombinationer av ett fåtal geometriska former, till exempel åttasidingar och kvadrater. – I datorgrafik talar man om tessellering när ett program delar in en yta i mindre och mindre delar, vanligtvis trianglar. Syftet är att efterlikna en detaljrik yta (textur) utan att behöva beskriva den punkt för punkt. Trianglarna är därför inte exakt identiska utan lätt deformerade. På så sätt kan man förhöja intrycket av att en yta är ojämn.

[grafik] [ändrad 17 september 2019]