tethering ⇢

”tjudring” – anslutning av dator till internet genom en mobiltelefon, i synnerhet om det görs med sladd – se internetdelning

[nätverk] [ändrad 28 oktober 2020]