textrobot

program som kan skriva tidningsartiklar. Textrobotar används främst för notiser om sport och väder, där det viktiga är att få med ett antal sak­upp­gifter. Man matar in de sakuppgifter som behövs (som matchresultat, ställ­ning i halvtid, målgörare…) och sedan bakar textroboten in uppgifterna i en be­rät­tande text. Variationer i formuleringarna är förprogrammerade. Text­ro­botar används på flera svenska tidningar (november 2017). Kom­men­tarer och analys skrivs fortfarande av människor. – På engelska: artificial writer, robot journalist.

[robotar] [språkteknik] [14 november 2017]

Dagens ord: 2017-11-20