tft

förkortning för thin film transistor se aktiv matris.