tillitsramverk

(trust framework) – system för att säkerställa att den som accepterar en e‑legitimation kan lita på den organisation som har utfärdat den.

[identifiering] [ändrad 11 oktober 2018]