tjänstesäkring

(quality assurance) – åtgärder för att säkerställa att tele- och data­kom­mu­ni­ka­tion fungerar enligt avtalet med kunden. Alltså förebyggande åt­gärder.

[elektronisk kommunikation] [ändrad 5 april 2017]