tofu

(tom fyrkant, alternativt tom kvadrat, eller tom rektangel) – benämning på tecknet □ eller ▯, som brukar sättas in automatiskt när datorn inte kan visa ett visst tecken i en text. – Namnet syftar på att tecknet påminner om en bit tofu.

[tecken]