toggle

to toggle – att växla mellan två lägen som av/på eller 1/0. Kan översättas med växla eller skifta, ibland ser man också ”tåggla”. Att använda ”toggle” när det finns fler än två val är fel. – Toggle button blir växlingsknapp.

[användargränssnitt] [ändrad 4 oktober 2018]