tracker

  1. – se spårare;
  2. – i Bittorrent: program som samordnar nerladdningen av filer (arkiv) från avsändarna till mottagarna. Trackers finns på indexing sites, och adressen till dem finns i torrentfiler. – Det finns också Bit­torrent­klienter som är trackerlösa (trackerless) – varje klient är sin egen tracker (läs mer här).