tweet seats

tweetarplatser platser på opera eller teater avsedda för be­sökare som tweetar under före­ställ­ningen. Normalt upp­manas be­sökarna att stänga av sina mobil­tele­foner, men sedan slutet av 00-talet har en del scener i USA satt av utrymme för tweet­ande be­sökare de för­väntas kom­men­tera det som händer på scen.