twisted nematic

(TN) – en äldre teknik för att styra de flytande kristallerna i LCD‑skärmar. – Det var den teknik som användes i de första LCD‑skärmarna. När en bildpunkt på skärmen är i läge AV, det vill säga att den ser svart ut, ligger de flyt­ande kristallerna parallellt med bildskärmens yta. De ligger i flera lager, och kristallerna i varje lager är vridna (twisted) något i förhållande till lagret ovanför. (Om den översta flytande kristallen visar ”klockan sex” så visar den näst översta ”fem över sju”, och så vidare, varvet runt.) Det gör att (nästan) allt infallande ljus blockeras. Men när bildpunkten är i läge , det vill säga att den släpper igenom ljus från bakgrundsbelysningen, reser sig de flytande kristallerna vinkelrätt (rakt ut) mot bildskärmens yta. Då släpps det mesta av ljuset igenom. En nackdel är att betraktaren då måste vara rakt framför bild­skärmen, annars blockerar de stående flytande kristall­erna en stor del av ljuset. (Jämför med att uppifrån försöka se markytan i en tät rågåker.) Det var för att und­vika den effekten som en nyare och numera vanligare teknik, in‑plane switching, IPS, utvecklades. – Ordet: Nematic kommer av grekiska nema, tråd. – På svenska ibland: vriden nematisk [cell].

[bildskärmar] [ändrad 30 augusti 2022]