undernummer

(subnumber) – nummer som står för en underavdelning i en numrerad uppräkning. Undernummer brukar separeras med en punkt (men andra avskiljare förekommer). Exempel: i 8.1 är ettan ett undernummer. Undernummer kan användas i flera led – som 8.1.6. Undernummer kan också vara flersiffriga, som i 8.11.6.

[typografi] [ändrad 23 april 2020]