urban miner

”stadsmetallutvinnare” – en som ut­vinner värde­fulla metaller ur elektronik­skrot: urban mining. Även: skrot­samlare, burk­samlare.

[material] [ändrad 15 oktober 2019]