utomstående uppgift

(incidental data) – person­uppgift som görs känd av någon annan än av den som det handlar om.

[personuppgifter] [ändrad 1 november 2017]