Världsanvändbarhetsdagen

(World usability day) – årligt evenemang som upp­märk­sammar användbarhet i pro­dukter och tjänster. Infaller sedan 2006 den andra torsdagen i november varje år. – Se worldusabilityday.org och, på svenska, wud.se. – På Världs­­använd­bar­hets­dagen i Sverige delades tidigare Användarnas IT‑pris† ut.

[årsdagar] [ändrad 15 november 2020]