Världsanvändbarhetsdagen

(World usability day) –– årligt evenemang som upp­märk­sammar användbarhet i pro­dukter och tjänster. Infaller sedan 2006 den andra torsdagen i november varje år. –– Se worldusabilityday.org och, på svenska, wud.se. –– På Världs­­använd­bar­hets­dagen i Sverige delas Användarnas IT‑pris ut.

[årsdagar] [ändrad 30 juni 2018]