användbarhet

svensk term för usability. – Användbarhet är en önsk­värd egen­skap hos datorer, program, användargränssnitt och andra verktyg och föremål. Användbarheten är hög om det är lätt att för­stå

  • – vad något ska an­vändas till;
  • – hur man gör;
  • – samt lätt att göra det.

– På engelska är det skillnad mellan use­ful­ness (nytta) och usability (god form och funktion), men på svenska har vi användbarhet i båda betydelserna. – Användbar­het är ett forskningsfält inom industridesign och människa‑dator‑interaktion. – Se också användarvänlig och affordance samt Världsanvändbarhetsdagen­.

[användargränssnitt] [ändrad 25 augusti 2020]