verktygskedja

(toolchain) – en uppsättning programmeringsverktyg som används för att utföra en komplex programvaruutvecklingsuppgift eller för att skapa en programvaruprodukt. Det är ofta underförstått att verktygen används i en bestämd ordning.

[programmering] [4 februari 2021]

Dagens ord: 2023-05-22