versionsnumrering

(versioning) – tilldelning av nummer åt de olika versionerna av dator­pro­gram på ett systematiskt sätt. – Ver­sions­num­rer­ingen brukar innehålla punkter, till exempel 6.2.2. Det betyder version 6 med underversionen 6.2 som i sin tur har underversionen 6.2.2. Observera att punkterna inte mot­svarar decimalkomman: version 5.9 följs av version 5.10. Om det var decimalkomman skulle 5.10 vara samma sak som 5.1, men så är det alltså inte i versionsnummer. – Jämför med build.

[versioner] [ändrad 18 oktober 2017]