versionsnumrering

(versioning) – tilldelning av nummer åt de olika versionerna av datorprogram på ett systematiskt sätt. – Ver­sions­num­rer­ingen brukar innehålla punkter, till exempel 6.2.2. Det betyder version 6 med underversionen 6.2 som i sin tur har underversionen 6.2.2. Observera att punkterna inte motsvarar decimalkomman: version 5.9 följs av version 5.10. Om punkterna motsvarade decimalkomman skulle 5.10 vara samma sak som 5.1, men så är det alltså inte i versionsnumrering. – Jämför med build.

[versioner] [ändrad 21 juli 2020]

Dagens ord: 2020-07-22