build

bygge – en exakt version av ett datorprogram, fram­ställd vid en bestämd tidpunkt av den källkod som fanns då. Två exemplar av samma bygge är därför identiska ned till minsta etta och nolla, medan två exemplar av samma leverans (release) kan ha olika binärkod.) – Att göra en build är helt enkelt att kompilera ett program. Minsta ändring i käll­koden innebär att kompi­le­ringen ger en annan build. I en del kom­mersi­ella program kan man hitta byggets nummer under meny­valet ”Om”.