build

bygge – en version av ett datorprogram bestående av en bestämd sekvens av binärkod (ettor och nollor). Ett bygge är framställt vid en bestämd tidpunkt från den version av källkoden som fanns då. Två exemplar av samma bygge är därför helt identiska, medan två exemplar av samma leverans (release) av ett program kan ha skillnader i binärkoden. Att göra ett bygge är helt enkelt att kompilera källkoden till ett program. Minsta ändring i käll­koden leder till att kompileringen ger ett annat bygge. I en del program kan man hitta byggets nummer under meny­valet Om. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk.

[programmering] [versioner] [ändrad 10 april 2019]