visumé

videoresumé – meritförteckning (resumé) i form av en video-inspelning.