vitbok

(whitepaper, även: whitebook) – redogörelse för en myndig­hets eller annan organisations bedömningar och ställnings­tagande i en bestämd fråga.

[myndigheter] [ändrad 1 maj 2020]