walled garden

sluten trädgård, inhägnad trädgård – företag eller tjänst med ett utbud av produkter och tjänster som inte kan kombineras med produkter och tjänster från andra företag. En walled garden är ett så kallat ekosystem som styrs av ett enda företag. Kunderna knyts upp, eftersom det inte går att byta ut en av produkterna eller tjänsterna utan att man förlorar kopplingen till de andra. Ett välkänt exempel är Apple, som har ett system av program och tjänster som bara fungerar med Mac och annan hårdvara från Apple. – Uttrycket walled garden används oftast om mobiltelefonoperatörer, men även de första internetoperatörerna använde en liknande modell. – Walled garden kan återges med sluten affärsmodell, slutet nätverk, slutet system eller, om innebörden framgår av sammanhanget, sluten trädgård. – Motsats: open garden.

[produkter och tjänster] [ändrad 11 januari 2022]