walled garden

sluten trädgård, inhägnad trädgård – begränsat utbud av program och tjänster som är de enda som en operatör till­handa­håller för kunderna. Kunderna kommer inte åt något annat. Även: att före­tagen har tjänster som enbart deras kunder får tillgång till. Ett känt exempel är Apple med sitt App Store. – Ut­trycket walled garden används oftast om mobil­telefon­opera­törer, men även de första inter­net­opera­tör­erna använde en liknande modell. – Walled garden kan återges med sluten affärs­modell, slutet nätverk, slutet system eller, om inne­börden framgår av samman­hanget, sluten träd­gård. – Motsats: open garden.

[produkter och tjänster] [ändrad 8 november 2019]