WCDMA

wideband CDMA; även W-CDMA – den teknik för 3g‑telefoni som används främst i Europa, Afrika och Asien. – WCDMA är utvecklat med tanke på existerande GSM-nät, så att de ska kunna byggas om till 3g. WCDMA är den tekniska plattformen för UMTS. – Jäm­för med CDMA2000, som används i USA och i en del andra länder. Båda är vidareutveck­lingar av CDMA. – Se 3GPP:s webbsidor (länk).

[förkortningar på W] [mobilt] [ändrad 11 december 2018]