UMTS

universal mobile telecommunications system – den standard för 3g‑telefoni som används i Europa och en del andra länder. – UMTS är baserat på WCDMA och utvecklat för att bygga på existerande GSM‑infrastruktur. – I USA och en del andra länder används en annan 3g‑standard: CDMA2000.

[förkortningar på U] [mobilt] [ändrad 9 november 2018]