webtone

beteckning på ett ideal för enkel kommunikation på internet. – Ordet webtone anspelar på engelska dialtone – kopplingston. Innebörden är att det borde vara lika enkelt att använda internet som att telefonera.

[användargränssnitt] [internet] [ändrad 5 augusti 2021]