Windows Workflow Foundation

(WWF) – ett hjälpmedel för programmering av arbetsflöden i Windows Vista† och senare versioner av Windows. – Läs mer på Microsofts webbsidor (från 2017). 

[windows] [ändrad 25 september 2020]