Windows Workflow Foundation

(WWF) – ett hjälpmedel för programmering av arbetsflöden i Windows Vista och senare versioner av Windows. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[windows] [ändrad 14 mars 2019]