Wisdom 2.0

återkommande konferens med medi­tation, yoga, mind­ful­ness och liknande. En stor del av del­tagarna kommer från it-företag. – Kon­­fe­­rens­er­na har anord­nats sedan 2009. Huvud­konferensen är i febru­ari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0-kon­ferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 29 januari 2018]