Wish

en marknadsplats på nätet: andra företag säljer direkt till kund genom Wishs webbsidor. Wish är ameri­kanskt, men de företag som säljer genom Wish är till stor del kinesiska tillverk­are av lågpris­produkter. – Wish grundades 2010 av Peter Szulczewski och Danny Zhang. Det var först en app för önske­listor. 2013 kom Szulczewski och Zhang på idén att komplett­era önske­listorna med motsvar­ande produkter, och de satsade då på billiga produkter från okända tillverk­are, främst i Kina. Före­taget har expand­erat mycket snabbt, och 2015 satsade den ryska investera­ren Yuri Milner 500 miljoner dollar i Wishs moder­bolag Context­logic (contextlogic.com). – Se wish.com.

[e-handel] [ändrad 17 december 2019]

Dagens ord: 2016-01-23