workstation

– se arbetsstation. – På engelska kallas numera alla slags stationära persondatorer ibland för workstation.

[persondatorer]