wrench menu

meny för inställningar i ett program. Kallas på engelska för wrench menu (blocknyckelmeny) för att den markeras med en bild av en blocknyckel (fast nyckel).

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]