X.25

den äldsta standarden för dataöverföring över det vanliga telenätet. – X.25 utvecklades på 1960-talet, togs i bruk på 1970-talet och är fortfarande i bruk, även om användningen har minskat kraftigt. Det ersätts bland annat av internetprotokollet IP. – Läs mer om X.25 i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 8 september 2020]