YouTube-examen

(YouTube degree) – skämtsamt eller sarkastiskt om kunskaper som någon har inhämtat genom att titta på YouTube (eller liknande). – Se också Wikipedia kid.

[it-humor] [källkritik] [ändrad 3 mars 2018]

Dagens ord: 2022-12-25