Zcash

elektroniska pengar med hög nivå av anonymitet för de som köper och säljer. – Zcash påminner om Bitcoin, men har inga allmänt tillgängliga förteckningar över betalningar (distribuerade liggare). I stället används nollkunskapsbevis för att bevisa att betalningar är giltiga. Det innebär att den som betalar kan bevisa att hon har be­talat och att be­tal­ningen har täckning, men beviset säger inget om transaktionen. En utomstående som avläser trafiken på Zcash-nät­verket kan se att en betalning har skett, men inte vem som betalar, inte vem som tar emot betalningen och inte heller vilket belopp som betalades. – Zcash utvecklas av Zooko Wilcox (länk) och debuterade den 28 oktober 2016. – Läs mer på z.cash.

[kryptovalutor] [ändrad 25 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-26