bibliotek

i programutveckling: en samling information som underlättar programutveck­ling. Ett bibliotek kan omfatta färdigskriven programkod, dokumentation, klasser och värden. – Bibliotek följer med moderna operativsystem: de program som är skrivna för operativ­systemet anropar ofta delar av biblioteket. Skillnaden mellan bibliotek och ramverk är flytande. – På engelska: library. – På svenska skiljer man ibland mellan programbibliotek och systembibliotek, men gränsen är oskarp. – Biblioteksprogram är en gammal term för färdigskrivna program, till skillnad från program som datorns ägare har utvecklat för eget bruk. Termen användes på den tiden när de flesta program var egenutvecklade.

[programmering] [ändrad 19 maj 2017]