långtidsarkiv

arkiv av data som ska sparas tio år eller mer. – För att arkiveringen ska vara meningsfull krävs att data lagras på ett sätt som gör dem maskinläsbara och sökbara även efter tekniska generationsskiften. En standard för långtidsarkivering är Open archival information system (OAIS). – Långtidsarkivering används för data som organisationer inte vill eller, på grund av lagar och bestämmelser, inte får radera. – På engelska: long-time archive, long-time archiving (LTA).

[arkivering] [7 januari 2021]

Software preservation network

(SPN) – ett projekt som arbetar med att göra datorprogram användbara på lång sikt. Äldre filer och applikationer ska kunna läsas och exekveras i framtiden. Detta behövs därför att många äldre program och filer redan nu kan vara mer eller mindre omöjliga att använda, eftersom resurser som applikationer, operativsystem och maskinvara inte längre finns att tillgå. SPN arbetar bland annat med att bevara utförlig dokumentation och att utveckla emulatorer för äldre operativsystem och utrustning. – SPN är ett samarbete mellan universitet och bibliotek i USA och Kanada. – Se softwarepresentationnetwork.org.

[framtidssäkert] [mjukvara] [15 mars 2018]

arkivformat

(archive format)filformat som lämpar sig för arkiv, vilket innebär att det ska vara möjligt att läsa och/eller spela upp det under överskådlig framtid. För att vara lämpligt som arkivformat bör ett filformat bland annat vara:

  • – noga dokumenterat. Framtida programmerare ska kunna förstå och använda dokumentationen;
  • – inte komprimerat eller krypterat;
  • – fritt från licensavgifter;
  • – fritt från kopieringsskydd;
  • – oberoende av specifik maskinvara eller speciella lagringsmedier.

– Till detta kommer givetvis krav på arkivmässig förvaring, men det hänger inte på filformatet. – Läs mer på denna webbsida från Luleå tekniska universitets Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (nerlagt 2016 – arkiverad sida). – Läs också om digital vellum och Software preservation network.

[arkivering] [dokument] [filformat] [framtidssäkert] [ändrad 5 december 2018]

digital vellum

digitalt pergament, digital veläng – allmän term för teknik för bevarande av digital information så att den kan läsas och tolkas trots tekniska förändringar. – Redan nu finns det digitala filer som kan läsas rent tekniskt – man kan urskilja ettorna och nollorna – men som inte ger någon användbar information. Vi saknar mjukvaran, och i synnerhet hård­varan som krävs. Det gäller i syn­ner­het interaktivt material som datorspel. – Digital vellum innebär att filerna lagras tillsammans med all information som behövs för att läsa och tolka dem. Alltså med kompletta beskrivningar av den mjukvara och hårdvara som behövs. – Uttrycket: Vellum är pergament gjort på kalvskinn, på svenska veläng. Medel­tida hand­skrifter på veläng har mycket god hållbarhet. – Uttrycket digital vellum gjordes känt av Vint Cerf i början av 2015. Han talade också om risken för en digital dark age ifall en stor mängd digital information går förlorad därför att vi saknar tekniken som behövs för att läsa den. – Se detta föredrag på Youtube. – Se också arkivformat och Olive.

[framtidssäkert] [ändrad 27 april 2020]

OLIVE

ett projekt för långsiktig arkivering av digitalt material i en form som ska kunna avläsas och / eller spelas upp även efter mycket lång tid. – Materialet, som till exempel kan vara datorprogram eller datorspel, lagras tillsammans med en virtuell maskin som kan köra programmet eller spelet. Projektet leds av Mahadev Satyanarayanan (länk) vid Carnegie Mellon‑universitetet i USA. – Namnet Olive påstås stå för Open library of images for virtualized execution. Namnet har använts sedan 2011. – Se olivearchive.org. – Se också digital vellum.

[framtidssäkert] [förkortningar på O] [ändrad 26 september 2017]

Open archival information system

(OAIS) – en standard för digitala arkiv. – OAIS anger hur information ska lämnas in, bevaras och göras tillgänglig och sökbar under lång tid. Med ”lång tid” menas här att informationen ska vara tillgänglig även efter flera generationer av tekniska förändringar – se långtidsarkiv. Ett dokument eller annan informations­mängd som sparas i ett OAIS‑anpassat arkiv kallas för AIP, archival information package. – OAIS utvecklades av amerikanska rymdflygstyr­elsen NASA, men används av många organisationer, bland annat av OCPC. – OAIS blev ISO‑standard 2003, reviderad 2018 – se iso.org…. – Läs mer om OAIS på oais.info.

[arkiv och bibliotek] [arkivering] [standarder] [ändrad 14 mars 2022]