internet goes dark

internet blir mörkt, alternativt: oläsligt – benämning på trenden att allt mer kommunikation på internet blir totalsträckskrypterad. Det får konsekvenser för it‑säkerhet, därför att till exempel brandväggar och virusskydd inte längre kan läsa innehållet i meddelanden. Meddelandena dekrypteras först när de har nått slutmottagaren. Det innebär att skydd mot skadeprogram måste finnas hos var och en av användarna i ett nätverk. – Även: benämning på nersläckning av internet.

[internet] [it-säkerhet] [kryptering] [24 april 2020]

Dagens ord: 2020-05-09