foundation model

grundmodell – i artificiell intelligens: ett system som har tränats på en stor datamängd för att sedan kunna anpassas för specialiserade uppgifter. – Ordet foundation model / grundmodell används också i andra sammanhang i motsvarande betydelse.

[ai] [1 maj 2023]