falsk positiv

falskt alarm, skenträff – det att ett sök­system uppger att det har hittat något, trots att det inte är vad söksystemet letar efter. – Exempel: om ett spamfilter klassar ett mejl som spam, trots att det är ett legitimt meddelande, är det en falsk positiv. Om provtagningen på sjuk­huset säger att du är sjuk, trots att du är frisk, är det också en falsk positiv – en skenträff. – Motsatsen, falsk negativ, är en miss. – Observera: Positiv betyder här att något finns eller påträffas, inte nödvändigtvis att det är bra. – På engelska: false positive. – Se också falsk matchning och sensitivitet.

[sannolikhet] [testning] [ändrad 8 augusti 2022]