objektdatabas

databas som är anpassad för objektorienterade program: i en objektdatabas lagras inte data i direkt åtkomlig form, utan som attribut i objekt. – Ett program som anropar en objektdatabas och ber om data får inte direkt läsa uppgifter som står i ett eller flera fält i databasen, utan i stället ber programmet att objektet i databasen ska exekvera en viss rutin och leverera resultatet. Oftast handlar det om att bearbeta bilder, video, ljud eller annat invecklat. Objektdatabaser skapades för lagring av komplexa objekt, som multimediefiler och CAD-objekt. Även ”vanliga data” lagras i objektdatabaser för att underlätta integrering i objektorienterade program. – En vanlig kritik mot objektdatabaser är att de i praktiken bara är ett lagringsställe för objekt. Det går inte att göra effektiva sökningar i renodlade objektdatabaser. Ett försök att kombinera objektdatabasens förmåga att hantera objekt med relationsdatabasens sökbarhet är objektrelationsdatabasen. – Skilj mellan databas och databashanterare.

[databaser] [ändrad 13 september 2019]