artificiellt liv

(artificial life) – efterliknande av biologiskt liv med datorprogram. Man försöker efterlikna sådant som ekosystem, sexuell fortplantning, evolution och näringskedjan. I framgångsrika experiment med artificiellt liv uppstår fenomen som programmerarna inte har förutsett (emergent beteende).

[forskning] [ändrad 22 maj 2020]