U-samhället

U står för ubikvitär (ubik) – benämning på ett framväxande samhälle där allt fler människor och maskiner är ständigt uppkopplade genom trådlös internetkommunikation. Benämningen förekom främst på 00‑talet. Man kan hela tiden veta var barn, vuxna, fordon och andra saker befinner sig. Även om syftet är gott – barnens säkerhet, effektiva transporter – skulle U‑samhället kunna utvecklas till ett övervakningssamhälle. – Uttrycket U‑samhälle kan också ha andra betydelser. – Se också sakernas internet.

[framtidsvisioner] [förkortningar på U] [ändrad 4 januari 2019]