uppkoppling

anslutning till ett nätverk:

  • – proceduren för anslutning till nätverket (att koppla upp sig). Avslutning av anslutningen kallas för nerkoppling;
  • – tillståndet att vara uppkopplad.

– Att vara uppkopplad kan också vara ett allmänt uttryck för att ha tillgång till internet och mobilnätet, gärna dygnet runt – jämför med frånkoppling. – På engelska: connection, to be connected; även: to be online.

[nätverk] [4 januari 2019]