musflyttare

anordning som automatiskt flyttar musen då och då. – Musflyttare används ibland av anställda, i synnerhet om de jobbar hemifrån, för att lura program för övervakning av anställdas aktivitet (bossware). De ska ge intryck av att den anställda är aktiv vid datorn även när hen inte är det. Musflyttare kan också användas för andra ändamål, som att hindra skärmsläckare från att gå igång eller för testning. Musflyttare kan vara mekaniska anordningar, men om datorn i stället för mus har styrplatta kan man använda program som flyttar pekaren. – Efterfrågan på musflyttare ökade kraftigt under covid‑19‑pandemin 20192022. Det har också utvecklats system som kan upptäcka att anställda använder musflyttare. – På engelska: mouse jiggler, mouse mover.

[bluff och båg] [distansarbete] [styrdon] [övervakning av personal] [7 mars 2023]

Welle

en troligen aldrig realiserad styrenhet som instruerades med fingergester på näraliggande ytor, till exempel på bordsytor. – Welle uppfångade fingergesterna med ett slags ekolod, alltså genom att sända ut ljud på frekvenser som människor inte kan höra och sedan analysera ekot. Det var en liten dosa, ungefär lika stor som en tablettask. Den skulle levereras med förinställda gester, men användaren skulle kunna programmera in egna gester om hon önskade. – Welle kunde användas för att styra elektronisk utrustning av många slag och kom­mu­ni­ce­rade med dem med Bluetooth. Welle visades upp i mars 2017, och gräsrotsfinansierades genom Kickstarter (länk). Den utvecklades av företaget Maxus Tech i Hongkong (maxustech.com) (bara på kinesiska). Produkten tillverkas tydligen inte längre, om den någonsin har gjort det. – Namnet: Welle är det tyska ordet för våg. Eftersom det är tyska ska det uttalas med v‑ljud: ”välle”.

[aldrig realiserat] [användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 29 september 2022]

vänster musknapp

den viktigaste musknappen där det finns två eller fler. – Vänster musknapp används för att flytta pekaren på bildskärmen, för att markera textavsnitt, filer och menyval, för att öppna och stänga fönster samt för att starta program. Att göra det kallas för att vänsterklicka eller bara klicka. – Vänster musknapp motsvarar den enda musknappen på Macintosh. Vänsterhänta kan lätt låta vänster och höger musknapp byta plats genom inställningar, men terminologin utgår från grundinställningen som är för högerhänta. – Att klicka på vänster musknapp, eller på höger musknapp om man har låtit knapparna byta plats, kallas också för att primärklicka. –Jämför med höger musknapp.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 14 mars 2023]

musknapp

fjädrande knapp på mus. – Musknappen används när användare vill tala om för datorn att hon vill göra något med det objekt på bildskärmen som mus­pek­aren pekar på. Man gör det genom att klicka på musknappen. Möss för Windows brukar ha två knappar, se vänster musknapp och höger mus­knapp. Möss för Macintosh har normalt bara en knapp. Andra Unix-baserade operativsystem kan ha möss med tre knappar. För speciella tillämpningar finns möss med ännu fler knappar. – På bärbara datorer brukar musknapparna vara inbyggda i datorn intill styrplattan. De brukar ändå kallas för musknappar. På nyare bärbara datorer kan man klicka genom att trycka på styrplattan. – På handhållna datorer och mobiltelefoner med pekskärm finns inga musknappar, utan man utför motsvarigheten till att klicka på andra sätt, antingen genom att peka lätt på bildskärmen eller genom att sätta fingret eller en penna mot bildskärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 7 december 2017]

höger musknapp

den musknapp som aktiverar poppuppmenyer och ibland andra funktioner, beroende på vilket program man arbetar med. Se också högerklicka. – Höger musknapp motsvaras på Macintosh av ctrlklick. – Vänsterhänta kan lätt låta höger och vänster musknapp byta funktion genom en ändring i inställningarna, men terminologin utgår från grundinställningen, som är för högerhänta. – Att klicka på höger musknapp, eller på vänster musknapp om man har låtit knapparna byta plats, kallas också för att sekundärklicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 14 mars 2023]

3D Touch

Apples teknik som gör att pek­skärmen eller styr­plattan känner hur hårt man trycker. Man kan trycka lätt eller hårt, och det ger olika resultat. – 3D Touch svarar också på tryckningarna: man får ett lätt tryck till­baka som bekräftelse. Det finns från 2015 på MacBook och MacBook Pro, på iPhone, Apple Watch och på styr­plattan Magic Track­pad 2. – 3D Touch hette först Force Touch, men fick nytt namn i augusti 2015 vid lanseringen av iPhone 6S. – Se Apples webbsidor.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 8 februari 2018]

penna

  1. – elektronisk penna – penn­liknande red­skap som an­vänds med smarta mobiler och liknande. Man ritar och skriver direkt på bild­skärmen. Det är normalt inga särskilt komplicerade saker. Kallas också för stylus;
  2. – smart penna – penn­liknande red­­skap som kan användas för att skriva och rita på val­fritt underlag. Smarta pennor är datorer, men saknar av uppenbara skäl bildskärm. Därför överför de det som man skriver eller ritar till en dator eller smart mobil;
  3. – i plottrar (ett slags skrivare): rörligt stift som ritar på papper.

[datorer] [pennor] [skrivare] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]

högerklicka

(right click) – även: sekundärklickaklickahöger musknapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundärklicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänsterhänta. Om mus­knapparna är omkastade så att höger och vänster musknapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ”högerklicka” normalt tolkas omkastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra musknappen. – På Macintosh finns det som regel bara en musknapp, så där är ordet högerklicka meningslöst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda musknappen samtidigt som man håller ctrl‑knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl‑klicka”. – Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]