musknapp

fjädrande knapp på mus. – Musknappen används när användare vill tala om för datorn att hon vill göra något med det objekt på bildskärmen som mus­pek­aren pekar på. Man gör det genom att klicka på musknappen. Möss för Windows brukar ha två knappar, se vänster musknapp och höger mus­knapp. Möss för Macintosh har normalt bara en knapp. Andra Unix-baserade operativsystem kan ha möss med tre knappar. För speciella tillämpningar finns möss med ännu fler knappar. – På bärbara datorer brukar musknapparna vara inbyggda i datorn intill styrplattan. De brukar ändå kallas för musknappar. På nyare bärbara datorer kan man klicka genom att trycka på styrplattan. – På handhållna datorer och mobiltelefoner med pekskärm finns inga musknappar, utan man utför motsvarigheten till att klicka på andra sätt, antingen genom att peka lätt på bildskärmen eller genom att sätta fingret eller en penna mot bildskärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 7 december 2017]