vänster musknapp

den viktigaste musknappen där det finns två eller fler. – Vänster musknapp används för att flytta pekaren på bildskärmen, för att markera textavsnitt, filer och menyval, för att öppna och stänga fönster samt för att starta program. Att göra det kallas för att vänsterklicka eller bara klicka. – Vänster musknapp motsvarar den enda musknappen på Macintosh. Vänsterhänta kan lätt låta vänster och höger musknapp byta plats genom inställningar, men terminologin utgår från grundinställningen som är för högerhänta. – Att klicka på vänster musknapp, eller på höger musknapp om man har låtit knapparna byta plats, kallas också för att primärklicka. –Jämför med höger musknapp.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 14 mars 2023]