vänster musknapp

den viktigaste musknappen – används för att flytta markören på bildskärmen, för att markera textavsnitt, filer och menyval, för att öppna och stänga fönster samt för att starta program. Att göra det kallas för att vänsterklicka eller bara klicka. Vänster musknapp motsvarar den enda musknappen på Macintosh. Vänsterhänta kan lätt låta vänster och höger musknapp byta plats, men terminologin utgår från grundinställningen som är för högerhänta. Jämför med höger musknapp.