Welle

en styrenhet som instrueras med fingergester på näraliggande ytor, till exempel på bordsytor. – Welle uppfångar fingergesterna med ett slags ekolod, alltså genom att sända ut ljud på frekvenser som människor inte kan höra och sedan analysera ekot. Det är en liten dosa, ungefär lika stor som en tablettask. Den levereras med förinställda gester, men användaren kan programmera in egna gester om hon önskar. – Welle kan användas för att styra elektronisk utrustning av många slag och kom­mu­ni­ce­rar med dem med Bluetooth. Welle visades upp i mars 2017, och gräsrotsfinansierades genom Kickstarter (länk). Den utvecklas av företaget Maxus Tech i Hongkong (maxustech.com). – Namnet: Welle är det tyska ordet för våg. Eftersom det är tyska ska det uttalas med v‑ljud: ”välle”.

[användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 29 januari 2018]

Dagens ord: 2017-04-23