Welle

en troligen aldrig realiserad styrenhet som instruerades med fingergester på näraliggande ytor, till exempel på bordsytor. – Welle uppfångade fingergesterna med ett slags ekolod, alltså genom att sända ut ljud på frekvenser som människor inte kan höra och sedan analysera ekot. Det var en liten dosa, ungefär lika stor som en tablettask. Den skulle levereras med förinställda gester, men användaren skulle kunna programmera in egna gester om hon önskade. – Welle kunde användas för att styra elektronisk utrustning av många slag och kom­mu­ni­ce­rade med dem med Bluetooth. Welle visades upp i mars 2017, och gräsrotsfinansierades genom Kickstarter (länk). Den utvecklades av företaget Maxus Tech i Hongkong (maxustech.com) (bara på kinesiska). Produkten tillverkas tydligen inte längre, om den någonsin har gjort det. – Namnet: Welle är det tyska ordet för våg. Eftersom det är tyska ska det uttalas med v‑ljud: ”välle”.

[aldrig realiserat] [användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 29 september 2022]

Dagens ord: 2017-04-23