höger musknapp

den musknapp som aktiverar poppuppmenyer och ibland andra funktioner, beroende på vilket program man arbetar med. Se också högerklicka. – Höger musknapp motsvaras på Macintosh av ctrlklick. – Vänsterhänta kan lätt låta höger och vänster musknapp byta funktion genom en ändring i inställningarna, men terminologin utgår från grundinställningen, som är för högerhänta. – Att klicka på höger musknapp, eller på vänster musknapp om man har låtit knapparna byta plats, kallas också för att sekundärklicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 14 mars 2023]