högerklicka

(right click) – även: sekundärklickaklickahöger musknapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundärklicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänsterhänta. Om mus­knapparna är omkastade så att höger och vänster musknapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ”högerklicka” normalt tolkas omkastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra musknappen. – På Macintosh finns det som regel bara en musknapp, så där är ordet högerklicka meningslöst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda musknappen samtidigt som man håller ctrl‑knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl‑klicka”. – Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]