högerklicka

(right click) –– även sekundär­klicka –– klickahöger mus­knapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundär­klicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänster­hänta. Om mus­knapparna är om­kastade så att höger och vänster mus­knapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ””höger­klicka”” normalt tolkas om­kastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra mus­knappen. –– På Mac­intosh finns det som regel bara en mus­knapp, så där är ordet högerklicka menings­löst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda mus­knappen samtidigt som man håller ctrl-knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl-klicka”. –– Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]