högerklicka

(right click) –– även sekundär­klicka –– klickahöger mus­knapp. – Höger­klick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundär­klicka används ibland, eftersom den är neutral i för­hållande till höger- och vänster­hänta. Om mus­knapparna är om­kastade så att höger och vänster mus­knapp har bytt plats, till exempel för vänster­hänta användare, bör ””höger­klicka”” normalt tolkas om­kastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra mus­knappen. –– På Mac­intosh finns det som regel bara en mus­knapp, så där är ordet höger­klicka menings­löst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda mus­knappen samtidigt som man håller ctrl-knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundär­klicka eller ”ctrl-klicka”. –– Se också vänster­klicka.