vänsterklicka

(left click) – klickavänster mus­knapp eller mot­svarande. – Vänster­klick används för att markera text, bilder, delar av bilder eller symboler på bilds­kärmen och för att öppna eller köra en markerad fil. – mac­intosh har bara en mus­knapp, så där är ordet onödigt – det räcker med bara klicka. – Vänster­hänta (och andra) kan, om de önskar, ändra in­ställ­ningarna så att höger och vänster mus­knapp byter funktion. I så fall får man tänka sig för, eftersom de flesta instruk­tioner är skrivna med tanke på höger­hänta. – En neutral term för ”vänster­klicka” är primär­klicka. – Ordet klicka ensamt betyder i regel vänster­klicka. – Se också högerklicka.

Dagens ord: 2014-01-22