tinterweb

the interweb ironiskt uttryck för före­ställningen att internet är samma sak som webben. Se också teh internetz.